Świat oczami dzieci w spektrum autyzmu – filmik animowany

Wielka niespodzianka od naszej wspaniałej młodzieży!
Przez ostatnie kilka miesięcy nasza wspaniała młodzież w osobach Antonina Ławicka oraz Filip Skura pracowała z agencją interaktywną nad przygotowaniem materiału edukacyjnego budującego świadomość w temacie spektrum autyzmu i promującego naszą międzynarodową konferencję „Autyzm.Ewolucja” w maju 2020.
Tosia i Filip są autorami koncepcji, scenariusza, nagrywali dialogi oraz recenzowali na bieżąco powstający materiał i wprowadzali poprawki.
Ten film to oni, ich doświadczenia i ich przeżycia.
W poniższym krótkim filmie animowanym nasi bohaterowie przedstawiają nam swoje widzenie otaczającego ich świata oraz objaśniają nam codzienne wyzwania z jakimi przychodzi im się mierzyć.
Równocześnie wskazują w bardzo prosty i obrazowy sposób jak drobne gesty ze strony rówieśników i dorosłych mogą sprawić, że wielu z tych sytuacji udałoby się uniknąć lub bardzo szybko rozwiązać.
Uczmy się od naszej wspaniałej młodzieży, przekazujmy dalej ten materiał i do zobaczenia w maju 🙂
Studio nagrań:
https://www.facebook.com/FundacjaALEK…
Przygotowania:
https://www.facebook.com/FundacjaALEK…

Szkolenia Leszek Kołodziejczyk „Mierz Wyżej” WARSZAWA 23-24.11.2019 – kształcenie specjalne, orzeczenie o niepełnosprawności, sąd rodzinny, kurator i inne

WARSZAWA 23-24.11.2019
Szkolenia prowadzone przez Leszka Kołodziejczyka z Fundacji
Mierz Wyżej
BILETY

https://evenea.pl/event/spektrumautyzmuaprawo/

Szkolenie nr 1
„Uczeń z kształceniem specjalnym w szkole – co dalej?”
Niedziela, 24.11.2019, godz. 10:00 – 14:00

Materiały dla uczestników zostaną przekazane po szkoleniu w formie elektronicznej.

Tezy:
1.Otrzymanie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego -forma i treść orzeczenia.
2.Obowiązki/prawa rodziców (prawnych opiekunów) związane z posiadaniem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
3.Wybór lub ewentualna zamiana szkoły.
4.Zwiększona subwencja oświatowa.
5.Obowiązki szkoły w zakresie zapewnienia kształcenia specjalnego.
6.Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia(WOFU).
7. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny(IPET).
8.Rewalidacja i pomoc psychologiczno -pedagogiczna.
9.Ewaluacja Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)
10.Ocenianie ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

OPIS:
Szkolenie adresowane jest do rodziców i prawnych opiekunów dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub osób ubiegających się o wydanie tego orzeczenia.
W jego ramach uczestnicy zostaną w kompleksowy sposób zapoznani z przepisami prawa regulującymi status ucznia z orzeczeniem, prawa i obowiązki rodziców (prawnych opiekunów) oraz obowiązki szkół w zakresie kształcenia specjalnego.
Szkolenie prowadzone jest w sposób zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy, od którego nie jest wymagane jakiegokolwiek wcześniejsze przygotowanie.

Szkolenie prowadzone w strukturze 3 + 1 godzina.
(wykład 3 godz. + 1 godz. pytań i dyskusji)
Limit miejsc: 20
Szkolenie odbędzie się po zgłoszeniu i opłaceniu przez minimum 15 osób.
W przypadku nie odbycia się warsztatu wpłaty zostaną zwrócone.
Szkolenie nr 2
„Sąd i kurator w rzeczywistości szkolnej”
Niedziela, 24.11.2019, godz. 15:00 – 19:00

Materiały dla uczestników zostaną przekazane po szkoleniu w formie elektronicznej.

Tezy:
1.Sąd Rodzinny – rodzaje rozpoznawanych spraw.
2.Wniosek do Sądu Rodzinnego -uprawnienia do kierowania spraw, w tym rola szkoły.
3.Sprawy prowadzone na podstawie przepisów Kodeksu Rodzinnego.
4.Sprawy prowadzone w oparciu o Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich.
5.Wywiad kuratorski.
6.Prawa rodziców (dziecka) w postępowaniu przed Sądem.
7.Środki stosowane przez Sąd w postępowaniu opiekuńczym.
8.Środki stosowane przez Sąd w postępowaniu o demoralizację i w sprawach o czyny karalne.
9.Postępowanie odwoławcze.

OPIS:
Częstym przypadkiem zgłaszanym przez rodziców jest strach przed postępowaniem sądowym inicjowanym na podstawie wniosku szkoły.
Z oczywistych przyczyn sytuacja budzi lęk przed różnymi konsekwencjami, jakie mogą dotknąć dzieci i ich rodziców.
Brak znajomości procedur prawnych przez rodziców tym bardziej potęguje strach.
Szkolenie to ma za zadanie w przystępny sposób zaznajomić rodziców z procedurami postępowań sądowych w sprawach opiekuńczych oraz związanych z demoralizacją i popełnieniem czynów zabronionych przez dzieci.
Ponadto zaznajomić ze środkami stosowanymi przez sądy rodzinne kończącymi postępowanie.
Uczestnicy zostaną również zaznajomieni z ich prawami w trakcie prowadzonego postępowania pozwalającymi na aktywny udział w nim.
Szkolenie prowadzone jest w sposób zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy, od którego nie jest wymagane jakiegokolwiek wcześniejsze przygotowanie.

Szkolenie prowadzone w strukturze 3 + 1 godzina.
(wykład 3 godz. + 1 godz. pytań i dyskusji)
Limit miejsc: 20
Szkolenie odbędzie się po zgłoszeniu i opłaceniu przez minimum 15 osób.
W przypadku nie odbycia się warsztatu wpłaty zostaną zwrócone.

„Jak nieprzyjemne sytuacje w szkole wpływają na zachowanie w domu” – wystąpienie Antoniny Ławickiej podczas konferencji „Szkoła z Zespołem Aspergera II 2019”

 „ASY UCZĄ, CZYLI PIERWSZA GODZINA WYCHOWAWCZA DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI”
czyli
„JAK NIEPRZYJEMNE SYTUACJE W SZKOLE WPŁYWAJĄ NA ZACHOWANIE W DOMU”

Często trudne sytuacje w szkole powodują, że dzieci w spektrum doświadczają burzy emocji, z którymi starają się sobie jak najlepiej poradzić.
Bywa, że całe nagromadzone w szkole napięcie znajduje ujście dopiero w domu, a więc w otoczeniu najbliższych dziecku osób. Dlaczego tak się dzieje?
O tym najlepiej opowie Tosia, córka swojej mamy Joanny Ławickiej, siostra swoich super sióstr, w tym znanej wielu Weroniki Ławickiej.
Interesuje się wszelką technologią, przede wszystkim komputerami.
Ponadto trenuje karate oraz lubi wiele form aktywności sportowej – jazda na rowerze, koszykówka, narty, snowboard oraz wspinaczka.

„Dlaczego w szkole jest tak trudno? Moja perspektywa” – wystąpienie Filipa Skury podczas konferencji „Szkoła z Zespołem Aspergera II 2019”

„ASY UCZĄ, CZYLI PIERWSZA GODZINA WYCHOWAWCZA DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI”
czyli
„DLACZEGO W SZKOLE JEST TAK TRUDNO? – MOJA PERSPEKTYWA”

Będzie o tym co dorośli mogą zrobić, aby pomóc dzieciom z ZA, ale też trochę o tym czego robić nie powinni bo to nie pomaga, a wręcz pogarsza sytuację (utrudnia zapanowanie nad sobą).
Powiem też o tym, dlaczego dzieci mimo, że chcą współpracować z dorosłymi czasami nie mogą, nie potrafią albo nie dają rady.
Postaram się wytłumaczyć dlaczego w szkole jest tak trudno, jak sobie (nie)radziłem kiedyś i jak sobie radzę teraz.

Pozdrawiam serdecznie
Filip Skura

V Konferencja „Szkoła z Zespołem Aspergera cz.2” 27-29.09.2019

Jest to już piąta edycja konferencji dla Rodziców dzieci z Zespołem Aspergera, a zarazem druga poruszająca temat SZKOŁY.

Pierwsza w październiku 2016 skupiała się głównie na DZIECKU z ZA, drugą poświęciliśmy RODZINIE i wpływowi diagnozy dziecka na jej funkcjonowanie, trzecia skupiła się w całości na SZKOLE i EDUKACJI dzieci z ZA, podczas czwartej poruszyliśmy temat ZWIĄZKÓW i relacji między rodzicami.

Jak wszystkie do tej pory i ta jest organizowana przez rodziców, dla rodziców.
Od zawsze zależało nam na stworzeniu wyjątkowej atmosfery bliskości, wsparcia i zrozumienia, a sądząc po wielu Waszych opiniach i komentarzach – do tej pory udawało nam się to na 5+ 🙂
Jesteśmy pewni, że tym razem będzie podobnie.

Główny temat konferencji to:

„SZKOŁA Z ZESPOŁEM ASPERGERA, cz.2.
Jak szkolna codzienność wpływa na życie Asów również poza nią”

Dziecko z ZA w szkole to, w zależności od nastawienia nauczycieli i dyrekcji, ale co ważne, również i rodziców, błogosławieństwo lub przekleństwo.
Niestety ostatnio coraz częściej słyszymy o przemocy jakieś doświadczają dzieci w spektrum, o depresji , braku akceptacji i zrozumienia w środowisku szkolnym zarówno ze strony rówieśników, ale zdarza się, że i ze strony nauczycieli.
Rodzice próbując pomóc swoim dzieciom często giną w gąszczu przepisów, rozporządzeń, narasta w nich frustracja, która potem niestety nie pomaga w budowaniu dobrej relacji i komunikacji z nauczycielami.
Powiemy też o emocjach w szkole i poza nią, będzie o tym jak edukować otoczenie i zwiększać świadomość o spektrum w szkolnej rzeczywistości.
Będzie też o alternatywnych formach edukacji i o tym, dlaczego szczęśliwe Asy chętniej się uczą.
Wesprzemy w zbudowaniu dobrej relacji między rodzicami, a nauczycielami i poruszymy jakże niezwykle ważny temat tożsamości płciowej i seksualności dzieci i młodzieży w spektrum.
Powiemy także o dyskryminacji i o odważnych rodzicach, którzy wbrew przeciwnościom losu wzięli sprawy w swoje ręce!
Ponownie będzie także GOŚĆ SPECJALNY, który (która?) pomoże nam spojrzeć na szkołę z zupełnie innej perspektywy, a mianowicie dziecka o szczególnych wymaganiach edukacyjnych.
Nasz GOŚĆ SPECJALNY to osoba pod wieloma względami wyjątkowa, niezwykle empatyczna, od lat działająca na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych oraz tych o szczególnych potrzebach.

Szczegółowe informacje o konferencji:
www.fundacja-aleklasa.eu

Link do strony, na której można zakupić bilety:

www.evenea.pl/event/szkolazza

Pamiętaj, że biletu nie można zwrócić.
W cenie biletu na konferencję wliczona jest przerwa kawowa oraz obiad.
Jeśli okaże się, że nie możesz przyjechać, możesz go jedynie oddać komuś innemu.
Bilety na konferencję nie zawierają uczestnictwa w  warsztatach.

 

 PROGRAM KONFERENCJI:Continue reading

„Klasowe planszówki” podczas I Dnia Dziecka z Zespołem Aspergera

Zapraszamy małych i dużych do sali gier planszowych.
Zabierzcie ze sobą ulubioną grę i dobry humor, byśmy wspólnie mogli rozgrywać szybkie gry strategiczne, budować imperia i odbywać wyjątkowe podróże.

Podczas I-go Dnia Dziecka z Zespołem Aspergera zorganizujemy dla Was przestrzeń do rodzinnych gier w planszówki.
Przygotujemy kilka gier dla młodszych i starszych, zachęcamy również do przynoszenia własnych gier.

Liczymy, że znajdą się chętni do wspólnych rozgrywek ????

Klasowe planszówki będą moderować rodzice Tymka, Anna Pieguska i Krzysztof Bogucki.

Zachęcamy innych rodziców, opiekunów, nauczycieli i pasjonatów gier do wspólnego poprowadzenia wybranych rozgrywek.

„WYPRAWA NA KONIEC ŚWIATA” – warsztat i spotkanie z Davidem Kaszlikowskim

„WYPRAWA NA KONIEC ŚWIATA”
– warsztat i spotkanie z Davidem Kaszlikowskim
– FOTOGRAFEM, ALPINISTĄ, OPERATOREM KAMERY.

Warsztat DARMOWY
– spotkanie dla dzieci od 7 lat
– obowiązują zapisy pod linkiem:
BRAK MIEJSC
2.06.2019 (niedziela)
godz.13:30 – 15:00
LIX LOMS im. J. Kusocińskiego, ul. Lindego 20, Warszawa

Wraz z Akademia Odkrywcy im.Tony Halika zapraszamy na to wyjątkowe wydarzenie!
Będzie to niesamowita okazja dla wszystkich dzieci poznać Davida, osobę pełną pasji i wspólnie z nim „odwiedzić” najdalsze zakątki świata oraz spytać jak naprawdę jest na końcu świata! I czy koniec świata tak naprawdę istnieje!?

Jak zorganizować wyprawę na koniec świata?
Jak zostać podróżnikiem i czy dziś są jeszcze prawdziwi odkrywcy?
Jak dotrzeć w dziewicze góry, których nikt jeszcze nie zdobył.
Jak przeżyć dwa tygodnie wisząc na kilometrowej skalnej ścianie?
Jak wejść do afrykańskiego grobowca po 1000 latach?
Jak zdobyć potężny morski klif prosto z wywrotnego kajaka?

David Kaszlikowski – wspinacz i fotograf – zabiera widzów na kilka dalekich wypraw w góry.
Od lodowatej Alaski po gorącą Afrykę…
Z pokładu statku płynącego po tropikalnym morzu przesiądziemy się prosto do rozklekotanej awionetki…
Będzie to opowieść, warsztat (i rozmowa) o tym, dlaczego warto odkrywać świat i patrzeć na niego z niecodziennej perspektywy.
W trakcie spotkania młodzi widzowie obejrzą najciekawsze sprzęty do wspinaczki górskiej; poznają ich nazwy i zastosowanie; a na koniec wszyscy razem – nie wychodząc z sali – zdobędą wielką górę.

DAVID KASZLIKOWSKI – specjalizuje się w fotografii ekspedycyjnej i zdjęciach specjalnych.
Jego zdjęcia i artykuły od 15 lat pojawiają się – często na okładkach – w największych magazynach outdoorowych i górskichm.in.: Alpinist, Outside, Rock &Ice, American Alpine Journal, National Geographic (ed. polska), Vertical, Desnivel, Red Bulletin etc.
Jako operator kamery pracował m.in.dla Discovery Channel, ESPN, HBO.

Autor prezentacji multimedialnych i warsztatów fotograficznych (m.in. dla Uniwersytetu Nuevo Leon / wydział Sztuk Wizualnych; Meksyk)

Organizator wielu – często „pierwszych polskich” – wypraw wspinaczkowych.
Autor nowych dróg na dużych górskich ścianach.
Ma na swoim koncie eksploracje w Himalajach, na Alasce, czy Grenlandii (3 nowe drogi wielkościanowe) oraz egzotyczne wspinaczki w Azji (m.in.eksploracja masywu Dragon Horns w Malezji), Meksyku, Jordanii, Madagaskarze czy Mali w Afryce Zachodniej.

Jego fotografie były nagradzane na wielu międzynarodowych konkursach.
Od 2010 roku, podczas kilku wypraw w okolicach Borneo, razem z Elizą Kubarską dokumentował życie społeczności Badjao.
Za reportaż fotograficzny „Badjao – nomadzi morza ” (w tym zdjęcia podwodne) otrzymał nagrodę na prestiżowym konkursie Grand Press Photo.
Za zdjęcia z powietrza (ze zdalnie sterowanego multicoptera) wykonane w Karakorum w Pakistanie otrzymał nagrodę w międzynarodowym konkursie firmy DJI.
W 2014 otrzymał Grand Prix największego na świecie górskiego konkursu fotograficznego IMS.

Wstęp wolny – obowiązują zapisy!
Spotkanie dla dzieci od 7 lat.

Kiedy?
2.06.2019 (niedziela)
godz.13:30 – 15:00
LIX LOMS im. J. Kusocińskiego, ul. Lindego 20, Warszawa

Teatrzyk Kamishibai – ” O żółwiu, który chciał latać”

Teatrzyk Kamishibai.
” O żółwiu, który chciał latać”

– bajka erytrejska o tym, że każdy z nas jest inny, że mamy różne talenty, różne umiejętności, ale właśnie to czyni nas wyjątkowymi i niepowtarzalnymi.
Bajka o tolerancji, o byciu uważnym na inność i sile przyjaźni 🙂

Wydarzenie BEZPŁATNE
– spotkanie dla dzieci w wieku od 4 lat
– obowiązują zapisy w poniższym linku
https://forms.gle/TCF8vqnN53SCs532A

02.06.2019 (niedziela)
Godz. 14:00 -14:40
UWAGA! Spotkanie dla dzieci w wieku od 4 lat.

2.06.2019 (niedziela)
LIX LOMS im. J. Kusocińskiego, ul. Lindego 20, Warszawa

Po IV Konferencji 2019 – Iza & Radek

Ostatnią prelekcją naszej marcowej konferencji dla rodziców dzieci z ZA, był wykład mój i Radka, „Pan i Pani są rodzicami – związek z ZA w tle”.
Było to dla nas pod wieloma względami bardzo trudne doświadczenie, ponieważ świadomie postawiliśmy na szczerość i otwartość w mówieniu o naszym związku, o naszych traumatycznych czasem doświadczeniach, o kryzysach w małżeństwie…
Ponieważ to był nasz wykład, nieuczciwe zatem byłoby napisanie jego recenzji.
Dlatego zwróciłam się z prośbą o to do dwóch osób –Marta Iwanowska-Polkowska , która zna nas od kilku lat oraz Edyta Leszczyńska, która o nas jako o parze nie wiedziała nic. Zależało mi właśnie na tym, by podsumowanie naszej prelekcji zawierało te dwie, tak skrajne perspektywy. Marta i Edyta – z całego serca Wam dziękujemy.
Iza i Radek.

„Ostatnim wystąpieniem minionej konferencji było wystąpienie Izy i Radka, czyli założycieli Fundacji Aleklasa i organizatorów konferencji.
Choć znam historię ich małżeństwa, choć wiem przez co jako para musieli przejść nie tylko mierząc się diagnozą swojego Syna AS’a … to słuchanie ich wykładu było dla mnie ważnym przeżyciem, ważnym doświadczeniem.
Dlaczego?
Dlatego, że w ich historii mocno widać t że każdy tzw. dobry związek to „CIĘŻKA PRACA”. Ciężka harówka wypełniona długimi rozmowami, śmiechem i łzami, uważnością na swoje potrzeby i emocje, choć naturalnie nikt nas tego nie uczył, a uczyć się musimy w życiu dorosłym.
Opowieść Izy i Radka przypomniała mi, ale też pewnie przypomniała innym rodzicom, że każdy z nas wchodził w związek z ideałami, marzeniami i planami na przyszłość przewidując raczej kolorowe scenariusze, a nie snując mroczne historie.
I później te marzenia, plany i nadzieje musieliśmy pożegnać – całościowo, czy częściowo mierząc się z diagnozą dziecka, czy dzieci, mierząc się z wyzwaniami codzienności z ZA w tle …
Jako psycholożka bardzo dobrze wiem, że proces żegnania naszych wyobrażeń i marzeń nie jest łatwy, ani nie jest prosty.
Ale z drugiej strony wiem, że jeżeli przejdziemy go razem będziemy mogli stworzyć dojrzały, świadomy i szczęśliwy związek dający naszym AS’om poczucie bezpieczeństwa.
I kluczowe jest słowo „RAZEM” w poprzednim zdaniu.
To słowo „razem” ma nam przypominać, tak jak przypomnieli Iza i Radek, że wszystko w związku trzeba przejść razem, ramię w ramię – może nie zawsze po równo, czy tak samo – ale razem.
Bo to „razem” może stać się źródłem siły i zaufania do mierzenia z kolejnymi wyzwaniami …

Bo gdyby Iza i Radek nie trzymali się razem?
Bo gdyby IZA i Radek nie dali sobie czasu, oddania, uwagi w trudnych momentach?
To czy bym dziś pisała ten tekst?
Czy byłyby konferencje?
Nie.
Bo tak jak organizowanie konferencji wymaga odwagi, tak też BUDOWANIE ZWIĄZKU WYMAGA ODWAGI.
Odwagi, pracy, czułości, słuchania siebie i wybaczania sobie.
Dziękuję Izie i Radkowi, że są – dziękuję Wam, że byliście z nami na tej konferencji.”
Marta Iwanowska-Polkowska

***************************************************

„Podczas ostatniej konferencji jakże emocjonującym i bardzo osobistym przekazem zaskoczył mnie wykład Izy i Radka.
Z pełnym podziwem i oczami pełnymi łez słuchałam pięknej, ale jednocześnie bardzo trudnej historii.
Wiedząc jak trudno jest czasem jednej osobie opowiedzieć o swoich przeżyciach i emocjach, to dzielenie się tym na dużym forum z innymi rodzicami, parami wymaga wielkiej odwagi i dystansu do siebie.
Iza i Radek pokazali nam, że dzielenie się swoją historią, może mieć wielkie znaczenie i „otwierać oczy” pozostałych rodziców na to, że mówienie o szczęściu, ale i o trudnościach, czasem nawet tragediach, jest potrzebne, nie tylko im, wspaniałym założycielom Fundacji, ale także nam, rodzicom Asów.
Dawać wsparcie i zrozumienie – to jest nam rodzicom Asów najbardziej potrzebne.
Iza i Radek mówili o swoich doświadczeniach w relacji, ale sądzę, że wielu z nas mogłoby „podpiąć się” pod niektóre etapy ich związku.
Mówili o ważnych sprawach, takich jak istotne jest wsparcie w trudnościach drugiej osoby, jak ważne jest zrozumienie perspektywy partnera, o poczuciu bezpieczeństwa, o intymności, jakże ważna, ale jak też trudna jest wówczas, gdy świat przesłonięty jest ogromnym smutkiem, czasem traumą.
Mówili też o tym, że jest o co walczyć, i że mimo trudności razem łatwiej jest je przetrwać i budować fajny oparty na zrozumieniu związek.

Wielki szacunek dla Was za Waszą otwartość i piękny wykład o miłości.”
Edyta Leszczyńska