Czym jest Zespół Aspergera (spektrum autyzmu)?

Zaburzeniem, czy odmiennym wzorcem rozwoju?

Spektrum autyzmu to odmienny wzorzec neurorozwojowy mózgu charakteryzujący się innym rozwojem w sferze KOMUNIKACJI, EMOCJI I RELACJI SPOŁECZNYCH, tak zwana TRIADA AUTYSTYCZNA.  

Znaczy to ni mniej ni więcej tyle, że w tych sferach dzieci i dorośli w spektrum mogą potrzebować szczególnego wsparcia, ale przede wszystkim empatii, zrozumienia i uważności ze strony otoczenia oraz szacunku dla ich indywidualnych potrzeb.

Gdy tak się nie dzieje, „bombardowani” trudnymi dla nich i niezrozumiałymi bodźcami – dźwiękami, światłem, mimiką twarzy, czasem gestami czy słowami – mogą doświadczyć tzw. meltdownu,  a więc emocji i zachowań powszechnie uważanych za trudne / nieakceptowalne społeczne – w dużym skrócie – agresywne.

Shutdown – zamknięcie, zamrożenie, wycofanie

ASD – Austism Spektrum Disorder (zaburzenie ze spektrum autyzmu) vs. ASC – Autsim Spektrum Condition (wzorzec rozwoju w spektrum autyzmu)

ASD – Zaburzony rozwój = narracja chorobowa kładąca nacisk na dysfunkcję, na zaburzenia, na fakt, że dziecko/dorosły w spektrum jest z założenia gorszy.

ASC – ta narracja wskazuje na inny wzorzec neurorozwojowy, co potwierdzają badania neurobiologów, genetyków, specjalistów i zwraca uwagę na fakt odmiennego wzorca w spektrum autyzmu, ale na pewno nie gorszego.

Specyfika spektrum autyzmu

Bardzo nieharmonijny rozwój

Schematyczność

Dosłowność

Specjalne zainteresowania / pasje

Trudności z rozpoznawaniem swoich i cudzych emocji

Trudności z regulacją i okazywaniem swoich emocji (nieadekwatność reakcji do sytuacji)

Problem z rozumieniem żartów, ironii, sarkazmu

Problem z „czytaniem” twarzy, mimiki

Niedowrażliwosci i nadwrażliwości sensoryczne (SI)

„Zero – jedynkowe” postrzeganie świata / rzeczywistości (wszystko powinno być logiczne)

Utrudnione / nieumiejętne budowanie relacji społecznych

Jak rodzic może wspierać szczęśliwy rozwój dziecka w spektrum autyzmu?

Nie wstydź się diagnozy – to nie stygma!

Diagnoza „spektrum autyzmu” nie przekreśla życia, planów i przyszłości! Twoich, ani dziecka!

Kiedy dziecko robi coś dobrze to je chwal!

Wzmacniaj poczucie wartości!

Wspieraj jego samoświadomość – im lepiej zrozumie siebie tym lepiej zrozumie innych!

Przyjmuj, doceniaj i analizuj porażki – dziecka i swoje!

Razem opuszczajcie własne strefy komfortu – uczcie się od siebie!

Daj przestrzeń dziecku do podejmowania decyzji!

Ciekawość świata dziecka w spektrum to nie fiksacja!

Poszukajcie mentora, autorytetu, wzoru do naśladowania!

Mity i kłamstwa na temat spektrum autyzmu

* Spektrum autyzmu można wyleczyć

* Osoby w spektrum autyzmu nie patrzą w oczy

* Spektrum autyzmu to choroba psychiczna

* Osoby ze spektrum autyzmu nie posiadają empatii – nie współodczuwają

* Osoby w spektrum nie mają poczucia humoru

* Osoby w spektrum nie mają uczuć

* Dzieci / osoby w spektrum nie chcą kontaktu z rówieśnikami

* Obowiązkowe szczepienia są przyczyną autyzmu