„Świadomie o spektrum autyzmu – o roli i wartości samorzecznictwa”
 
Konferencja on-line dla rodziców, osób w spektrum autyzmu, specjalistów.
 

01.04.2021 (piątek), godz. 15:00 – 21:00

(zastrzegamy lekką modyfikację godzin)

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
 

Link do wydarzenia na facebook:

https://fb.me/e/1PyjM45ql

Swoje wykłady będą mieli wspaniali prelegenci, którzy także biorą udział w projekcie jako szkoleniowcy / opiekunowie klubów Asów.
 
Program:
15:00 start i przywitanie
„Jak ruch samorzeczników przyczynia się do zmiany wiedzy o spektrum autyzmu?”

15:50 przerwa

16:00 – Katarzyna Borowiec-Mańkowska Fundacja ALEKlasa
„Komitety Rodziców jako pierwszy krok do systemowego wsparcia rodzin dzieci w spektrum autyzmu”

16:40 – przerwa

16:50 – Maciej Ryszawy
„Samorzecznictwo młodych – rola i wartość grup skupionych wokół pasji”

17:30 – przerwa

17:40 – Ewa Furgał Fundacja Dziewczyny w Spektrum
„Perspektywa płci w diagnostyce spektrum autyzmu”

18:20 – przerwa

18:30 – Izabela Hnidziuk-Machnica i Dominika Działek Fundacja ALEKlasa
„Wystarczająco dobry rodzic dziecka w spektrum autyzmu – o sztuce odpuszczania sobie i dziecku”.

19:10 – przerwa

19:20 – „Świadomie o spektrum autyzmu – perspektywa babć i dziadków dzieci w spektrum autyzmu”

20:00 – przerwa
 
20:10 Krzysztof Tokarski Autyzm i życie z zespołem Aspergera
„Samorzecznik czy specjalista” – dlaczego ludzie wolą mnie jednak jako specjalistę?”

21:00 – zakończenie konferencji
 

Konferencja jest częścią realizowanego przez naszą fundację projektu
„Wzmocnienie roli samorzecznictwa w środowisku spektrum autyzmu”.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele
– Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.
 

 Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy

Wsparciem objęci zostali młodzi w spektrum autyzmu (w ramach trzech klubów Asów) oraz rodzice (w ramach 4 komitetów rodziców – Katowice, Radom, Piaseczno, Gdańsk), a także babcie i dziadkowie dzieci w spektrum autyzmu.

ZAPISY: