Beata Chrzanowska-Pietraszuk

„ZA dużo emocji w szkole! Dlaczego emocje szkolne przenoszą się do domu i jak pomóc dziecku znaleźć spokój”

Beata zgodziła się też poprowadzić zamknięty warsztat:

„Jak zrozumieć moje dziecko? Czyli o potrzebach, emocjach i smutkach – tłumaczymy z „asowego” na rodzicielski”.

Beata to bez wątpienia niekwestionowany autorytet nie tylko dla rodziców, ale również dla nauczycieli i innych specjalistów.
Beata jest pedagogiem specjalnym, psychologiem, psychoterapeutą dzieci i rodzin.
Od wielu lat prowadzi szkolenia dla rodziców, psychologów i nauczycieli z zakresu umiejętności wychowawczych.
Pomaga rodzicom rozumieć swoje dzieci i budować z nimi satysfakcjonujące relacje, w oparciu o szacunek, zrozumienie i sensowne wymagania.
Pracuje z dziećmi z trudnościami rozwojowymi i ukrytymi niepełnosprawnościami, zwłaszcza z dziećmi nadpobudliwymi, dziećmi z Zespołem Aspergera oraz z ich rodzicami.
Jest autorką programu terapeutycznego dla dzieci nadpobudliwych „Polubić ADHD” w którym wzięło udział ponad 200 rodzin.
Prowadzi terapię dzieci i młodzieży oraz terapię rodzinną, a także psychoterapię dorosłych.
Od 6 lat prowadzi grupę wsparcia dla rodziców dzieci, które maja orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ( UdR – Uniwersytet dla Rodziców ).
Założycielka internetowej grupy wsparcia dla rodziców
www.facebook.com/groups/ADHDZespolAspergeraPoszukujacyrodzice
Autorka książek:
„Oswoić ADHD”, „Nasz sposób na nieporządki, „ Nie musimy mieć wszystkiego” oraz poradników „Nie chcę, nie mogę, nie będę…”, „Mama i Tata rozmawiają”, oraz „Rozmowy o wychowaniu”.
Beata dołączyła do naszego fundacyjnego zespołu jako ekspertka do spraw rozwoju i terapii dzieci, a także interwencji w nagłych sytuacjach kryzysowych w rodzinie.


Dorota Grabiec

„SZKOŁA W PRZEPISACH, czyli ZAgubiony rodzic dziecka z ZA. Dostosowania, prawa i obowiązki”.

Dorota jest dyrektorem LIX Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego z internatem w Warszawie, ale przede wszystkim jest mamą 18 letniego ASA oraz zadziornego, ale niezwykle empatycznego 7-latka (NT).
Ponadto jak sama mówi, również opiekunka 2 psów, 2 kotów, rybek i mrówek.
Niedawno ukończyła studia podyplomowe z Prawa Pracy.
Z wykształcenia jest magistrem wychowania fizycznego, nauczycielem dyplomowanym z ponad 20 letnim stażem pracy pedagogicznej.
Można powiedzieć, że Dorota to kobieta o niespożytej wręcz energii i pasji, otwarta, kochająca sport i pracę z młodzieżą.
Dorota jako dyrektor szkoły powszechnej, ale także mama nastoletniego dziecka z Zespołem Aspergera, patrzy na kwestię szkoły i edukacji z dwóch perspektyw.
Dorota dołączyła do naszego zespołu jako ekspert od prawa oświatowego, w szczególności w zakresie realizacji zapisów w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.


Krzysztof Tokarski

 „Jak mówić o ZA w szkole, edukować dzieci i dorosłych”, bez wątpienia Krzysztof zrobi to chyba najlepiej.

Krzysztof Tokarski to psycholog, wykładowca, autor bloga „Asperger i życie z zespołem Aspergera„, wyjątkowy tata dwóch wyjątkowych chłopców.
Zespół Aspergera zdiagnozowano u niego w wieku 32 lat, a u jego starszego syna w wieku 4 lat.
Krzysztof prowadzi szkolenia i porady terapeutyczne dla osób związanych z ZA: rodziców, nauczycieli oraz samych Asów.
Jest też trenerem – w szkołach i przedszkolach w Polsce północnej prowadzi szkolenia w zakresie wykorzystania potencjału dzieci z ZA, a także komunikacji z nimi i radzenia sobie w sytuacjach problemowych.
Krzysztof jest związany z naszą fundacją od samego początku, nawet gdy nie było jej jeszcze w planach!
Dołączył do naszego zespołu jako ekspert ds. szkolenia nauczycieli i specjalistów oraz szkoleń dla rodziców, między innymi w temacie seksualności osób w spektrum.


Ewa Furgał

„Tożsamość płciowa i seksualność dzieci i młodzieży w spektrum w środowisku szkolnym”

Ewa zgodziła się też poprowadzić zamknięty warsztat:

„Dyskryminacja w szkole – co mogę zrobić?” 

Ewa jest autorką bloga „Dziewczyna w spektrum” i innowacji społecznej dla niepracujących dziewczyn z zespołem Aspergera „ZAwodowe ZAprzyjaźnianie się”.
Edukatorka antydyskryminacyjna, prowadziła szkolenia m.in. z zarządzania różnorodnością w firmach.
Ukończyła Szkołę Trenerów STOP i szkolenie trenerskie „Zarządzanie Firmą Równych Szans”.  Pracuje w Fundacji Przestrzeń Kobiet.
Diagnozę ZA otrzymała w wieku 36 lat.
Ewa Furgał współpracuje z fundacją jako ekspertka w temacie aktywizacji zawodowej osób w spektrum oraz wyrównywania szans.
Ponadto, wraz z innymi specjalistami fundacji, przygotowuje cykl szkoleń dla firm w temacie dorosłych osób w spektrum na rynku pracy i współtworzy autorski program włączający pracodawców w aktywizację zawodową osób w spektrum.


Izabela Hnidziuk-Machnica

To rzede wszystkim jest mamą cudownego Asa Mateusza.
Organizatorka czterech konferencji dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera, warsztatów, szkoleń.
Prowadzi internetową grupę wsparcia Razem zrozumiemy AS’y, Specjaliści Zrozumieją AS’y, jest autorką bloga Zrozumieć AS’a.
Od kilku lat edukuje i szerzy wiedzę o Zespole Aspergera.
Członkini Rady Fundacji.
Z wykształcenia specjalista ds. turystyki, przez lata pracowała w branży turystycznej oraz konferencyjno-eventowej.
Wspólnie z mężem stworzyli fundację „Aleklasa”, której celem jest wspieranie edukacji i rozwoju dzieci z ZA.
Wraz z mężem i kilkoma specjalistami fundacji współtworzy autorski program edukacji i aktywizacji zawodowej Asów.

Radek Machnica

To przede wszystkim wspaniały i świadomy tata prawie 9-letniego ASA.
Współorganizator czterech konferencji dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera, warsztatów, szkoleń.
Od 20 lat związany z branżą nowych technologii, z wykształcenia informatyk, z zawodu konsultant do spraw wdrażania nowych technologii w biznesie, autor artykułów branżowych.
Ponadto certyfikowany Mediator Polskiego Centrum Mediacji oraz fundator i prezes Fundacji „ALEKLASA”, wspierającej rozwój i edukację dzieci z Zespołem Aspergera.
Inicjator autorskiego programu fundacji włączającego pracodawców w proces aktywizacji zawodowej dorosłe osoby w spektrum.


Marek Stankiewicz

„Przemoc i depresja w szkole. Perspektywa dorosłego w spektrum i nauczyciela”

Marek to niezwykła osoba, dorosły w spektrum (samorzecznik), nauczyciel, fotograf.
Piekielnie inteligentny, nad wyraz przenikliwy i spostrzegawczy, otwarty na inne perspektywy, a więc tym samym chętnie dopuszczający inny punkt widzenia, zakładając tym samym, że nie tylko jedna strona ma zawsze rację.
To za co szczególnie cenimy Marka to sposób w jaki odsłania siebie i swoje trudne czasem doświadczenia, bo wie, że tylko w ten sposób jest w stanie jak najlepiej pomóc rodzicom dzieci w spektrum.
Dlatego tym bardziej się cieszymy, że tym razem Marek pomoże nam stawić czoła niezwykle trudnym tematów, jakimi są „Przemoc i depresja w szkole”
A co sam Marek mówi o sobie?
„Co mogę o sobie powiedzieć?
Najkrócej: Biolog terenowy z powołania, fotograf z pasji życiowej i Aspi – mam zespół Aspergera, ASD, „jestem w spektrum autyzmu”, jakkolwiek to zwać.
Przez fotografię staram się pokazać ludziom jak widzę i dobieram świat.
Od pewnego czasu zajmuję się również pomaganiem osobom z autyzmem (między innymi pracuję w szkole dla dzieci z ASD), i jestem autorem bloga „Photography and Asperger”.
Marek dołączył do naszego zespołu jako ekspert w dziedzinie badań w zakresie edukacji oraz wpływie pasji na rozwój dzieci i młodzieży w spektrum.


Leszek Kołodziejczyk

„SZKOŁA PRZED SĄDEM. Czy taka ostateczność jest naprawdę konieczna w dialogu na linii rodzic – szkoła?”

Nie ma chyba bardziej kompetentnej osoby do przeprowadzenia nas przez ten trudny temat, niż Leszek Kołodziejczyk z Fundacji Mierz Wyżej
Leszek był z nami już w zeszłym roku przy okazji pierwszej edycji konferencji „Szkoła z Zespołem Aspergera”, jest więc nam tym bardziej miło, że będzie z nami ponownie.
Leszek Kołodziejczyk – prezes zarządu Fundacji Mierz Wyżej zajmującej się m.in. edukacją włączającą (edukacja uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych) oraz prawami osób z niepełnosprawnością.
Obsługuje ogólnopolską infolinię „Prawa ucznia niepełnosprawnego w systemie oświaty”.
Uczestnik postępowań sądowych w sprawach rodzinnych kierowanych przez szkoły o demoralizację uczniów z zespołem Aspergera.
Pomaga w odwołaniach od orzeczeń o niepełnosprawności w sprawach tzw. pkt. 7.
Czynny uczestnik wielu konferencji poświęconych autyzmowi i zespołowi Aspergera.
Autor „Koncepcji edukacji uczniów z niepełnosprawnością”.
Uczestnik konsultacji społecznych przepisów dotyczących edukacji uczniów niepełnosprawnych.


Joanna Dryjańska 

„Szkolne relacje. O roli komunikacji między rodzicami, a nauczycielami”

Pamiętamy też o rodzicach, nauczycielach i dzieciach, dlatego z ogromną radością potwierdzamy, że to właśnie Asia poprowadzi wykład o „Szkolnych relacjach i o roli komunikacji między rodzicami a nauczycielami”.
Słowo klucz to komunikacja, która czasem niestety zdaje się szwankować.
Joanna Dryjańska – Absolwentka Politechniki Warszawskiej, „zawodowo” zajmująca się jednak wychowywaniem trójki fenomenalnych dzieci, w tym z ZA i autyzmem sprzężonym z niepełnosprawnością intelektualną.
Wolontariuszka w Fundacja „Wsparcie na starcie”, gdzie prowadzi telefon dla rodziców i specjalistów opiekujących się dziećmi z ASD oraz warsztaty dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych i placówek oświatowych.
Plaster Miodu. Ośrodek psychoterapii i wsparcia dla rodzin prowadzi warsztaty i grupy rodziców.”.
Współautorka poradnika „Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej” oraz monografii „Małe dziecko: Troska, Akceptacja, Bezpieczeństwo, Uczenie”.
Brała udział w akcji DrOmnibusa „Równi w różnorodności”, w ramach której m.in. ukazał się jej artykuł „Burza uczuć” o wychowaniu zdrowego rodzeństwa dzieci z niepełnosprawnością.”.
Uczestniczka szkoleń i warsztatów dla rodziców, w praktyce jednak zdecydowanie mama a nie terapeutka swoich dzieci.


Edyta Leszczyńska

„Alternatywne formy edukacji, czyli dlaczego szczęśliwy AS chętniej się uczy”

O sobie: „Prywatnie jestem żoną i mamą dwóch jakże różnych i wspaniałych Asów i to właśnie ten fakt skłonił mnie do rozwoju zakresu swojej pracy.
To, czego uczę się od moich dzieci i mojej rodziny przekazuję dalej.
Od jakiegoś czasu wspieram również rodziców i nauczycieli w przedszkolach integracyjnych w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.
Z wykształcenia i pasji jestem psycholożką i terapeutką.
Oprócz tego także filozofką i pedagogiem.
W swojej codziennej pracy zajmuję się udzielaniem wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, doświadczającym nadmiernego stresu, traumy, lęku, niepokoju, smutku, problemów rodzinnych, wychowawczych, w relacji z partnerem i wielu innych.
Pomagam osobom cierpiącym na depresję, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia osobowości i inne.”
Edyta dołączyła do naszego zespołu jako ekspert w dziedzinie terapii i pracy z rodzicami dzieci w spektrum oraz interwencji w nagłych sytuacjach kryzysowych w rodzinie.


Małgorzata Łuba

„PROWOKACJA, PRZEMOC I (INNA) PERSPEKTYWA W SZKOLE”

Małgorzata Łuba to psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener.
W ramach własnej firmy „To Be” (2be.edu.pl) oraz we współpracy m.in. z Centrum CBT, Instytutem Badań w Oświacie, Instytutem Edukacji Pozytywnej uczy psychologów, pedagogów szkolnych, nauczycieli, opiekunów i wychowawców, jak pracować z dziećmi i młodzieżą, doświadczającymi kryzysów psychicznych.
Prowadzi warsztaty umiejętności psychospołecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Jest certyfikowanym suicydologiem oraz członkiem zespołu roboczego ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie do Spraw Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.
Publikuje artykuły o terapeutycznej pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rozwoju osobistym w „Głosie Pedagogicznym”, „Świecie Problemów”.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Akademii Pedagogiki Specjalnej.


Marta Iwanowska-Polkowska

„Czego uczą nas Asy, czyli pierwsza lekcja pokory”

Marta Iwanowska-Polkowska :: Manufaktura Rozwoju psycholożka, trenerka, coach’yca – mama dwóch chłopców, w tym jednego AS’a i żona. Od ponad 15 lat zajmuje się wspieraniem rozwoju innych i w biznesie i w życiu prywatnym.
Prowadzi procesy indywidualne i warsztaty rozwojowe dotykające takich tematów jak odwaga, zaufanie, autentyczności, „bycie ludzkim w pracy” czy #nażyć.
Jej główne „narzędzia pracy” z innymi to refleksja, uważność, poznanie, szacunek i docenianie, zmiana perspektywy, ale też poczucie humoru i zachwyt.
Prywatnie jest mamą dwóch wyjątkowych chłopców i żoną wyjątkowego męża.
Prowadzi autorskie warsztaty „JA Rodzic AS’a” dedykowane rodzicom dzieci z spektrum, którzy chcą skupić się na swoim rozwoju osobistym, na swoich emocjach, na swoich postawach w relacji z dziećmi, ale nie tylko.
Oswaja z nimi najtrudniejsze tematy przechodząc różne drogi – od wstydu do odwagi; od poczucia zagubienia do poczucia mocy; od smutku do radości i zachwytu.
Marta wraz z Ewą Furgał współpracuje z fundacją jako ekspert w temacie aktywizacji zawodowej osób w spektrum.
Wraz z innymi specjalistami fundacji, przygotowuje cykl szkoleń dla firm w temacie dorosłych osób w spektrum na rynku pracy i współtworzy autorski program włączający pracodawców w aktywizację zawodową osób w spektrum.


Maja Wyborska

 „Empatia i komunikacja bez przemocy w szkole”

Maja jest mamą dwójki dzieci, w tym dziecka z ZA, a jednocześnie jest trenerem empatycznej komunikacji, coachem i mediatorem.
Wspiera rodziców w pracy nad ich relacją z dzieckiem, prowadzi warsztaty i spotkania o efektywnej i empatycznej komunikacji, wspiera kobiety w rozwoju i podejmowaniu zmian w życiu oraz pary w poszukiwaniu wspólnego języka.
Maja dołączyła do naszego fundacyjnego zespołu jako ekspert empatycznej komunikacji (NVC – Porozumienie bez Przemocy), by swoją wiedzą i doświadczeniem wspierać rodziców dzieci w spektrum i nauczycieli.

 


„Świadomy tata Asa (cz.2), czyli powrót ojcowskiego TRIO!”

Marcin Polkowski
Dumny tata dwóch chłopaków, 11-letniego ASa oraz 9-letniego NT, a także wyjątkowy mąż wyjątkowej żony.
Mówi o sobie, że jest dla ASa jak ochroniarz prezydenta, czyli czujny na ataki z zewnątrz, ale jednocześnie dający wystarczająco dużo przestrzeni ochranianej osobie.
 Maciek Skura
– w kilku słowach sam o sobie :
Jestem:
– tatą dwóch synów 12lat AS-a i 7lat
– szczęśliwym mężem swojej żony Dominiki
– zwolennikiem zmian w systemie edukacji (bliska jest mi filozofia Marii Montessori)
– przeciwnikiem szkolnych prac domowych (w minimalnej ilości do przyjęcia)
Byłem:
– członkiem Społecznego Komitetu Doradczego (SKD), działającego w ramach projektu systemowego
„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” w latach 2014-2015 przy Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Nieustająco wspieram:
– swoje dzieci i rodzinę
– Rady Rodziców w placówkach oświatowych
– rodziców dzieci z różnymi deficytami w placówkach oświatowych
Działam :
– w różnych stowarzyszeniach i fundacjach.
– w grupie na FB którą współprowadzę wraz z Beatą Chrzanowską – Pietraszuk
www.facebook.com/groups/ADHDZespolAspergeraPoszukujacyrodzice
Maciek jest jednym z filarów fundacji.
Jego ogromna wiedza i kompetencje czynią go bez wątpienia ekspertem „od spraw trudnych i najtrudniejszych”.
Radek Machnica
to przede wszystkim wspaniały i świadomy tata prawie 9-letniego ASA.
Współorganizator czterech konferencji dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera, warsztatów, szkoleń.
Od 20 lat związany z branżą nowych technologii, z wykształcenia informatyk, z zawodu konsultant do spraw wdrażania nowych technologii w biznesie, autor artykułów branżowych.
Ponadto certyfikowany Mediator Polskiego Centrum Mediacji oraz fundator i prezes Fundacji „ALEKLASA”, wspierającej rozwój i edukację dzieci z Zespołem Aspergera.
Inicjator autorskiego programu fundacji włączającego pracodawców w proces aktywizacji zawodowej dorosłe osoby w spektrum.


Agnieszka Kosssowska

„Jeśli nie szkoła to co? O sile i determinacji rodziców w poszukiwaniu dróg do empatycznej edukacji”

Agnieszka to nauczycielka akademicka, tłumaczka, germanistka, językoznawczyni, wykładowczyni języka migowego, autorka książki „Duże sprawy w małych głowach” nagrodzonej w konkursie „Mądra Książka Roku 2018”.
Związana z inicjatywą obywatelską Chcemy całego życia dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.
W 2016 r. wyróżniona tytułem Ambasadorki Konwencji OZN o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami.
W roku szkolnym 2016/17 koordynatorka merytoryczna projektu „Wychowanie do nauczania włączającego” (Learning to include) dofinansowanego przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych w ramach Alumni Engagement Innovation Fund 2016.
W roku 2017 współinicjatorka powołania przy Rzeczniku Praw Dziecka, Marku Michalaku, Zespołu ds. Wypracowania Zaleceń do Pracy z Dziećmi ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, była także członkinią zespołu.


Joanna Ławicka

„ZA dużo lęku w rodzinie z Zespołem Aspergera. Jak go zrozumieć i pomóc sobie oraz dziecku.”

Pedagog specjalny, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Prezes zarządu Fundacji Prodeste od 2013 r.
Autorka popularnej książki „Nie jestem kosmitą. Mam zespół Aspergera”.
W organizacji działa od początku jej istnienia.
Niełatwa we współpracy, ciągle poszukuje nowych pomysłów i rozwiązań.
Do swoich zadań podchodzi z prawdziwie morderczą wytrwałością.
Wymagająca – przede wszystkim od siebie.
Ukończyła Uniwersytet Adama Mickiewicza na kierunku Pedagogika Specjalna w Poznaniu oraz studia doktoranckie na wydziale Historyczno – Pedagogicznym w Opolu. Uczestniczyła w licznych szkoleniach, kursach, konferencjach naukowych.
W roku 2016 reprezentuje Fundację na XI Autism-Europe Congress w Edynburgu.
Aktywna na polu zawodowym, w Fundacji koordynuje liczne projekty, prowadzi zajęcia warsztatowe dla osób z ASD oraz pracuje jako terapeuta na turnusach i koloniach. Prywatnie – człowiek z pasją, działa na rzecz rozwoju turystyki i kultury, wychowuje trzy córki.
Kowalik J. (2004) „Terapeutyczna rozmowa”: Autyzm nr 2/2004
Ławicka J. (2007) „Koncepcja diagnozy rozwojowej w terapii dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju”: „Szkoła Specjalna” nr 5 (242) 2007
Ławicka J. (2008) „Profil Wczesnych Kompetencji Komunikacyjnych”: “Nasze Forum” nr 1-2 (2008)
Ławicka J. (2009) „Przetwarzanie bodźców płynących z wybranych kanałów sensorycznych. Nieprawidłowości istotne dla procesów uczenia się”: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego
Ławicka J. (2010) „Terapeutyczne aspekty pogłębionych badań etiologicznych w diagnostyce zaburzeń ze spektrum autyzmu” w: Człowiek i autyzm” Red. J. Kocki, A. Kiciński. Lublin: Polihymnia 2010
Ławicka J., Maciej Krzywda-Pogorzelski (2011) „Trening matematyczny. Pokonaj dyskalkulię”. PWN, Poznań
Ławicka J., Maciej Krzywda-Pogorzelski (2011) „Eduterapeutica dyskalkulia”. PWN, Poznań
Ławicka J., Maciej Krzywda-Pogorzelski (2012) „Eduterapeutica Gimnazjum”. PWN, Poznań
Ławicka J. (2015) “Zastosowanie AAC w kształtowaniu samoświadomości osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” w: B. Kaczmarek “Autyzm i AAC”
Ławicka J. (2016) „Nie jestem kosmitą. Mam zespół Aspergera”. Seven Heroes, Wrocław


Filip Skura (12 lat)

„ASY UCZĄ, CZYLI PIERWSZA GODZINA WYCHOWAWCZA DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI”
czyli
„DLACZEGO W SZKOLE JEST TAK TRUDNO? – MOJA PERSPEKTYWA”

Będzie o tym co dorośli mogą zrobić, aby pomóc dzieciom z ZA, ale też trochę o tym czego robić nie powinni bo to nie pomaga, a wręcz pogarsza sytuację (utrudnia zapanowanie nad sobą).
Powiem też o tym, dlaczego dzieci mimo, że chcą współpracować z dorosłymi czasami nie mogą, nie potrafią albo nie dają rady.
Postaram się wytłumaczyć dlaczego w szkole jest tak trudno, jak sobie (nie)radziłem kiedyś i jak sobie radzę teraz.


Antonina Ławicka (13 lat)

„ASY UCZĄ, CZYLI PIERWSZA GODZINA WYCHOWAWCZA DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI”
czyli
„JAK NIEPRZYJEMNE SYTUACJE W SZKOLE WPŁYWAJĄ NA ZACHOWANIE W DOMU”

 

Często trudne sytuacje w szkole powodują, że dzieci w spektrum doświadczają burzy emocji, z którymi starają się sobie jak najlepiej poradzić.
Bywa, że całe nagromadzone w szkole napięcie znajduje ujście dopiero w domu, a więc w otoczeniu najbliższych dziecku osób.
Dlaczego tak się dzieje?
O tym najlepiej opowie Tosia, córka swojej mamy Joanny Ławickiej, siostra swoich super sióstr, w tym znanej wielu Weronika Ławicka.
Interesuje się wszelką technologią, przede wszystkim komputerami.
Ponadto trenuje karate oraz lubi wiele form aktywności sportowej – jazda na rowerze, koszykówka, narty, snowboard oraz wspinaczka.