„Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele
– Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG”

Przez najbliższe 24 miesiące nasza fundacja zaangażuje się w działania mające na celu wzmocnienie
roli  samorzecznictwa w środowisku spektrum autyzmu.

Działania te będą odbywać się w ramach projektu realizowanego z dotacji programu
Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Tytuł projektu to
„Wzmocnienie roli samorzecznictwa w środowisku spektrum autyzmu”,
a jego głównym celem jest wsparcie młodzieży w spektrum autyzmu w prowadzeniu przez nich działalności społecznej i samorzecznictwa oraz wsparcie samoorganizacji i rozwoju komitetów rodziców dzieci w spektrum.

Naszym celem jest również wsparcie samorzecznictwa dziadków osób w spektrum autyzmu.

Projekt będzie miał zasięg ogólnopolski, a większość aktywności będzie się odbywać w sieci (głównie ze względu na sytuację związaną z pandemią covid).

Wśród wielu działań planujemy mentoring dla młodych samorzeczników w ramach klubów Asów, szkolenia dla komitetów rodziców i dziadków oraz konferencję o wartości i roli samorzecznictwa.

Przez te 2 lata planujemy stworzyć / zorganizować między innymi:

 • 3 kluby Asów skupione wokół specjalnych zainteresowań prowadzone przez młodych samorzeczników (przy stałym wsparciu dorosłych samorzeczników)
 • mentoring dla 10 młodych Asów prowadzony przez dorosłych samorzeczników w ramach klubów Asów
 • 5 animacji i filmików stworzonych przy wsparciu młodych samorzeczników o swoich doświadczeniach, które następnie będą rozpowszechniane w mediach społecznościowych. Materiały te będą również dostępne bezpłatnie na fundacyjnym kanale na YouTube.
 • konferencję online
 • szkolenia dla rodziców skupionych wokół 4 komitetów rodziców (specjaliści fundacji będą prowadzić szkolenia, doradztwo i konsultacje dla młodych lub powstających komitetów.
  Fundacja stworzy również sieć współpracy komitetów.
  Szkolenia dla młodych lub dopiero tworzących się komitetów dla rodziców dzieci w spektrum będą miały za zadanie przede wszystkim wyposażyć zagubionych rodziców w wiedzę, narzędzia i świadomość czym jest spektrum autyzmu.
  Następnie przeszkoleni rodzice będą mogli dzielić się zdobytą wiedzą również z nauczycielami i specjalistami bezpośrednio pracującymi z dziećmi, ale co szczególnie ważne, być samorzecznikami wśród rodziców dzieci w spektrum autyzmu i lokalnym środowisku).
 • szkolenia dla dziadków i wsparcie działań samorzeczniczych dziadków
 • spotkania grup wsparcia dla dziadków (w ramach projektu chcemy również przeszkolić samorzeczników seniorów – dziadków dzieci w spektrum autyzmu i zainicjować spotkania grup wsparcia).
  Jest to grupa, która wymaga szczególnego zaopiekowania, gdyż w naszej ocenie jest kompletnie pomijana w całym procesie wspierania rodziny.
  Nasza fundacja jako pierwsza w Polsce zaadresowała w swojej ofercie szkolenia dedykowane dziadkom).
 • ….I wiele innych 😊

Nasz projekt odpowiada na potrzeby i problemy dzieci, młodzieży i dorosłych w spektrum oraz ich rodzin.
Widzimy ogromną potrzebę edukowania rodziców i dziadków, gdyż to realnie przekłada się na wsparcie, bezpieczny rozwój dzieci oraz ich przyszłe dorosłe życie. Empatyczne podejście rodziny wzmacnia samoświadomość każdej osoby w spektrum.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Event informacyjny o projekcie

Wzmocnienie roli samorzecznictwa w środowisku spektrum autyzmu - wprowadzenie

Samorzecznictwo dziewcząt i kobiet w spektrum autyzmu - Ewa Furgał

O znaczeniu selfadwokatów, którzy są równocześnie badaczami i specjalistami - Marek Stankiewicz

Nie jestem "tylko" rodzicem dziecka w spektrum autyzmu. Jestem jego rzecznikiem.

Jestem samorzecznikiem. Jestem specjalistą. Jestem rodzicem dziecka w spektrum. - Krzysztof Tokarski

Rola, wartość i siła młodych samorzeczników w spektrum autyzmu - Jan Gawroński & Malwina Chmara