Wiedza, zrozumienie i akceptacja – te trzy słowa są kluczem do codziennego kontaktu z dziećmi z Zespołem Aspergera. Pragniemy je wspierać w ich rozwoju i edukacji, bo tkwi w nich nieoceniony potencjał, który w pierwszej kolejności należy wydobyć.

W tym celu prowadzimy szkolenia dla szkół i służby zdrowia, a także organizujemy warsztaty dla rodziców w spektrum autyzmu oraz pedagogów, specjalistów czy pracodawców. Chcemy kształtować odpowiednie postawy, a także pokazać, że Zespołu Aspergera nie należy się bać.

Szkolenia dla pracowników służby zdrowia

Oferujemy warsztaty i szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek i pracowników służby zdrowia, którzy każdego dnia mają kontakt z dziećmi z Zespołem Aspergera.

Szkolenia dla szkół / nauczycieli

Szkolimy dyrektorów szkół oraz nauczycieli i pokazujemy jak dostrzec potencjał w uczniu o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Pokazujemy, że nie należy się bać Zespołu Aspergera w szkole.

Warsztaty

Organizujemy warsztaty w temacie Zespołu Aspergera dla rodziców dzieci w spektrum, ale także dla specjalistów, pracodawców, nauczycieli i pracowników służby zdrowia.

Warsztaty o spektrum autyzmu w szkołach dla dzieci

Wspieramy uczniów w procesie integracji rówieśniczej i pomagamy dostrzec zalety wynikające z neuroróżnorodności w szkole i poza nią.

Wykłady

Jeśli chciałbyś, aby ktoś z naszego zespołu specjalistów dał wykład podczas organizowanego przez Ciebie szkolenia lub konferencji, zapraszamy do kontaktu. Nasz zespół to cenieni w środowisku specjaliści, samorzecznicy oraz rodzice dzieci w spektrum.

Szkolenia dla pracodawców

Wspieramy pracodawców w procesie rekrutacji pracowników w spektrum autyzmu i pomagamy dostrzec ich ogromny potencjał oraz (często) kluczowe znaczenie dla rozwoju firmy.

Grupa wsparcia dla rodziców

Wspieramy rodziców w trudnym często procesie akceptacji diagnozy dziecka i oferujemy pomoc specjalistów oraz innych rodziców.
Szczególnie mocno staramy się wspierać ojców, dla których czasem ta droga bywa dłuższa i bardziej wyboista.

Konferencje

Nasza fundacja wyspecjalizowała się w organizacji konferencji przede wszystkim dla rodziców, specjalistów i nauczycieli.
Przez 4 lata zorganizowaliśmy aż 5 konferencji, w tym dwie cykliczne w temacie „Szkoła z Zespołem Aspergera” i trzy skupiające się w całości na rodzinie.

Interwencje kryzysowe

Pomagamy w rozwiązaniu nagłych sytuacji kryzysowych w szkole, rodzinie czy środowisku rówieśniczym.
Nasi specjaliści wesprą w trudnych sytuacjach i podpowiedzą jak zapobiegać ich powstawaniu w przyszłości.