autyzm-eolucja 2021
Konferencja 2021
slider-photo1
Zespół Aspergera
- wspieramy rozwój
i edukację
Poznaj nas i zobacz jak pomagamy
dzieciom i ich rodzinom
IMG_7348
Zespół Aspergera
- wspieramy rozwój
i edukację
Poznaj nas i zobacz jak pomagamy
dzieciom i ich rodzinom

Zapraszamy na niezwykłą konferencję.
Od soboty 22.05.2021 do poniedziałku  24.05.2021 roku będziemy rozmawiać z wybitnymi specjalistami, rodzicami osób autystycznych, oraz samymi ludźmi w spektrum o… ewolucji.

O ewolucji w postrzeganiu spektrum na całym świecie.
O ewolucji w uprawomocnieniu ludzi autystycznych.
O ewolucji w podejściu do roli rodzica dzieci i osób zależnych w spektrum.
O ewolucji w podejściu do seksualności i relacji osób autystycznych.
O ewolucji świata, w którym żyjemy – ludzie w spektrum i ludzie nieautystyczni.

We invite you for the unique conference.
As of Saturday, 22.05.2021 till Monday, 24.05.2021 we will be talking to outstanding specialists, parents of autistic people, and the people in spectrum as well, about … evolution.

It’s about evolution of autism spectrum perception worldwide.
It’s about legalization of autistic people.
It’s about approach to the role of an autistic person’s parent.
It’s about approach to sexuality and relations of autistic persons.
It’s about evolution of the world where we all live – people in autism spectrum as well as non autistic ones.