Regulamin sprzedaży dostępu do nagrań z warsztatów prowadzonych przez prof. Tony’ego Attwood’a,
Warszawa,

I. DEFINICJE
1. Organizator:

Organizatorem promocyjnej sprzedaży dostępu do nagrań jest Fundacja
AleKlasa, z siedzibą w Warszawie, ul. Nowoursynowska 143K lokal: U1. KRS:
0000736741, NIP: 123-140-16-62
2. Sprzedający:

Podmiotem odpowiedzialnym za sprzedaż dostępu do nagrań jest Fundacja
Aleklasa, z siedzibą w Warszawie, ul. Nowoursynowska 143K lokal: U1. KRS:
0000736741, NIP: 123-140-16-62
3. Kupujący:

osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca zakupu dostępu do
nagrań z warsztatów prowadzonych przez prof. Tony’ego Attwood’a,
31.05.2024, Warszawa, Airport Hotel Okęcie, za pośrednictwem Internetu.
4. Regulamin:

niniejszy dokument stanowiący regulamin sprzedaży biletów na zakup nagrań
z warsztatów prowadzonych przez prof. Tony’ego Attwood’a,
31.05.2024, Warszawa, Airport Hotel Okęcie, za pośrednictwem Internetu,
określający zasady, zakres i warunki korzystania z promocji.
5. Wydarzenie:

nagrania z warsztatów prowadzonych przez prof. Tony’ego
Attwood’a, 31.05.2024, Warszawa,

Tematy warsztatów:
WARSZTAT nr 1
„Zrozumienie i zarządzanie emocjami oraz rozwijanie zdolności poznawczych u
osób w spektrum autyzmu: praktyczne zastosowanie terapii poznawczo-
behawioralnej”
WARSZTAT nr 2
„PATHOLOGICAL DEMAND AVOIDANCE (PDA) – zespół unikania
patologicznego, jako podtyp spektrum autyzmu”

II. WARUNKI SPRZEDAŻY
1. Sprzedaż dostępu do nagrań odbywa się wyłącznie za pośrednictwem sklepu
internetowego utworzonego na potrzeby Wydarzenia, znajdującego się pod
adresem: https://fundacja-aleklasa.bookero.pl/

2. Nagrania są udostępniane w formule online.

3. Sprzedaż dostępu do nagrań :

● Promocyjne, bezzwrotne w cenie brutto:
I. Warsztat nr 1 – 559 pln
II. Warsztat nr 2 – 559 pln
III. Warsztat nr 1 + 2 – 999 pln

Przesłane linki do nagrań będą aktywne do 31 lipca 2024.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.

III. PRZEBIEG TRANSAKCJI
1. Kupujący zamawia dostęp do nagrań promocyjnych poprzez sklep internetowy
udostępniony przez Organizatorów

2. Po opłaceniu dostępu Kupujący otrzymuje drogą e-mailową link do opłaconych nagrań.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorami danych osobowych Kupujących jest Organizator – Fundacja
Aleklasa.

2. Zakup dostępu do nagrań z warsztatów jest równoznaczny z akceptacją
regulaminu przez Kupującego.

3. Uczestnik wyraża zgodę wobec Organizatorów na przetwarzanie danych
podanych przy zakupie dostępu do nagrań, w celu: zawarcia oraz wykonania umowy
sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, rozpatrywania skarg oraz
reklamacji Kupującego, archiwizowania dokumentów, przesyłania informacji
za pośrednictwem podanego adresu e-mail, bezpośrednio związanych z
Wydarzeniem, w szczególności: informacji o zmianach w regulaminie, o
zmianach dotyczących terminów oraz prelegentów, informacji o miejscu
odbywania się Wydarzenia, dojazdach, zmianach organizacyjnych

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za blokowanie przez
administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres
email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez
oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do całkowitego lub częściowego
przerwania sprzedaży dostępów do nagrań na czas nieokreślony w przypadku
modernizacji strony, poprawy działania systemów informatycznych lub innych
napraw w obrębie sprzedaży.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania
przyczyny.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy
prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks
cywilny, ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta, ustawa z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy
dotyczące ochrony danych osobowych.