Dzieci z Zespołem Aspergera, ich rodzice i edukatorzy są narażeni na szczególny rodzaj stresu spowodowany nagłymi i nieprzewidywalnymi reakcjami dziecka na zmienność otoczenia.
Trudności związane z adaptacją dzieci do ciągle zmieniającego się środowiska powodują codzienny, powtarzalny stres. Jak pokazują badania opiekunowie i edukatorzy dzieci z ZA wykazują znacznie podwyższony poziom stresu w porównaniu z rodzicami dzieci rozwijających się przeciętnie jak i w porównaniu z rodzicami dzieci z innymi zaburzeniami rozwojowymi.
W efekcie może to prowadzić do pogorszenia zdrowia psychicznego rodzica oraz zwrotnie podwyższać stres dzieci.
Obserwowane na całym świecie zainteresowanie treningami mindfulness w ochronie zdrowia i edukacji to próba szukania skutecznych narzędzi profilaktyki zdrowia psychicznego dorosłych i dzieci.
Wyniki wielu badań potwierdzają, że treningi mindfulness wzmacniają odporność fizyczną i psychiczną, uczą technik redukowania codziennego stresu oraz pozytywnie wpływają na autoregulację emocji i relacje z otoczeniem.

www.facebook.com/FundacjaEduMind