JOANNA DRYJAŃSKA

„AS-RODZICE-SZKOŁA-TERAPIA – JAK BUDOWAĆ ZDROWĄ WSPÓŁPRACĘ, BY WSPÓLNIE WSPIERAĆ DZIECKO?
Słowo klucz to komunikacja, która czasem niestety zdaje się szwankować.

Godzina 12:00 – 13:00
– koszt 30 pln / osoba – obowiązują zapisy

Joanna Dryjańska
– Absolwentka Politechniki Warszawskiej, „zawodowo” zajmująca się jednak wychowywaniem trójki fenomenalnych dzieci, w tym z ZA i autyzmem sprzężonym z niepełnosprawnością intelektualną.
Wolontariuszka w Fundacja „Wsparcie na starcie”, gdzie prowadzi telefon dla rodziców i specjalistów opiekujących się dziećmi z ASD oraz warsztaty dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych i placówek oświatowych.
Współautorka poradnika „Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej” oraz monografii „Małe dziecko: Troska, Akceptacja, Bezpieczeństwo, Uczenie”.

Recommended Posts