Po dłuższej przerwie spowodowanej chorobami, powracamy do podsumowania naszej marcowej konferencji (23-24.03.2019) J

Drugim sobotnim warsztatem dla par podczas naszej ostatniej konferencji był „Komunikacja, czyli jak się dogadać i być szczęśliwym rodzicem w związku z ZA w tle”, który poprowadziła Maja Wyborska.

Co warto podkreślić był to warsztat oparty na NVC (Nonviolent Communication), a więc na sposobie porozumiewania się bez przemocy, opracowanym przez Marshalla Rosenberga.
Trudno w kilku zdaniach opisać założenia NVC, ale najkrócej i najprościej chyba będzie, gdy powiemy, że przede wszystkim trzeba dostrzec (zrozumieć) własne potrzeby.
To jest punkt wyjścia do zrozumienia innych i doskonały start do rozpoczęcia konstruktywnego dialogu.
Jednak to tylko z pozoru może wydawać się łatwe…

Dostrzeżenie siebie i swoich potrzeb jest bowiem niezwykle skomplikowane i ma bezpośrednie przełożenie na sposób w jaki komunikujemy się z najbliższymi nam osobami.
Maja zwróciła uwagę na potrzebę bliskości i tolerancji, bez osądzania, krytykowania i obwiniania…
Faktem jest, że się przecież różnimy, ale ważne, by się różnić mądrze, z empatią i otwartością na potrzeby bliskich nam osób.
Co ciekawe, obecni na warsztacie rodzice często pytali jak metodę NVC wykorzystać w komunikacji z dziećmi z ZA, co wskazywało na ogromną potrzebę wspierania ich w tej kwestii.
Często pary mimo wszystko myślą najpierw o dzieciach, o ich potrzebach i problemach, zapominając przy tym, że czasem by skutecznie pomóc dziecku, należy najpierw zadbać o siebie i swój związek.
Jest to oczywiście bardzo trudne, bo przecież chyba każdy rodzic chce dla swojego dziecka jak najlepiej, bojąc się przy tym, że myśląc o sobie i swoich potrzebach, zaniedbuje dziecko.
To są bardzo złożone kwestie, niezwykle trudno jest zobaczyć SIEBIE, odnieść się do SWOICH potrzeb..
Trudno jest postawić swoje potrzeby PRZED potrzebami innych.
Ale czy to czyni nas egoistami i gorszymi rodzicami? Nie.

Ogromną sztuką jest najpierw pomóc sobie, by potem świadomie pomagać i komunikować się z innymi.

Maja, bardzo Ci dziękujemy!!
Izabela Hnidziuk-Machnica

Recommended Posts