Link do wydarzenia na Facebooku:

www.facebook.com/events/273769756901604/

Warsztaty podczas dnia dziecka:

https://www.facebook.com/events/847805322245553/

A my już dziś myślimy o naszych wspaniałych i wyjątkowych dzieciach!
Miło nam poinformować o organizowanym przez naszą Fundację
„I Dniu Dziecka z Zespołem Aspergera – ZApoznajmy się! Ja mam ZA, a co Ty mASz?”

Będzie to nasz dzień świadomości o spektrum autyzmu, ale też mamy nadzieję, na czym nam bardzo zależy, integracji

Zdarza się, że zarówno dzieci jak i dorosłe osoby w spektrum doświadczają braku akceptacji, wyśmiewania, a czasem też wrogości i przemocy.
Często jednym z głównych powodów takiego stanu rzeczy jest brak wiedzy i świadomości w społeczeństwie o spektrum autyzmu.
Naszym zdaniem wiele może się zmienić na lepsze, gdy pokażemy, że Zespół Aspergera i autyzm to tylko jedna z cech człowieka, coś co go może czasem wyróżnia, ale nie definiuje i na pewno nie umniejsza jego wartości.
Bardzo zależy nam na podkreśleniu faktu, że tak naprawdę wszyscy się od siebie różnimy, każdy „coś ma” i właśnie ta różnorodność jest czymś, co paradoksalnie łączy nas wszystkich i sprawia, że jesteśmy do siebie podobni.

Całe to ogromne przedsięwzięcie nie byłoby możliwe, bez wsparcia i honorowego patronatu Grzegorza Pietruczuka – Burmistrz Dzielnicy Bielany.
Panie Burmistrzu – bardzo dziękujemy!
Szczególne podziękowania należą się Pani Dyrektor LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im.J.Kusocińskiego, Dorocie Grabiec – Dorota, dziękujemy za wszystko!
Bardzo dziękujemy również Dyrektor CRS Bielany, Pani Annie Szymczak Gałkowskiej za udostępnienie nam hali sportowej

Więcej szczegółów pojawi się już wkrótce, ale już teraz możemy powiedzieć, że zarówno na dzieci, jak i na ich rodziców czeka mnóstwo niespodzianek i atrakcji!

Do zobaczenia w czerwcu!

********************************************************************************

Regulamin

Piknik szkolny –
I Dzień Dziecka z Zespołem Zspergera „ ZApoznajmy się! Ja mam ZA, a Ty co mASz?”, 2.06.2019 Warszawa, Bielany

 

 1. Piknik ma  charakter otwarty  i  przeznaczony  jest  dla  dzieci,  młodzieży  i  osób dorosłych

 1. Piknik odbędzie się  przy  ulicy Lindego 20 na wyznaczonym terenie LIX Mistrzostwa Sportowego im. J. Kusocińskiego,  z  uwzględnieniem  infrastruktury zewnętrznej w postaci boiska, terenu zielonego i we wskazanych salach wewnątrz budynku.

 

 1. W przypadku złej pogody piknik zostanie przeniesiony do wnętrza Centrum Rekreacji i Sportu, przy ul. Lindego 20.

 

 1. Wstęp na piknik jest wolny

 

 1. Osoby obecne na pikniku są zobowiązane zachować się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu  innych  osób ,  a  w  szczególności przestrzegać postanowień regulaminu.

 

 1. Osoby przebywające na terenie pikniku mają obowiązek stosowania się do zaleceń przedstawicieli Organizatorów, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
 1. Na terenie pikniku zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych

niebezpiecznych przedmiotów,   materiałów   wybuchowych,   wyrobów pirotechnicznych,

materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających.

 1. Organizator pikniku i wolontariusze posiadający odpowiednie identyfikatory mają prawo w przypadku stwierdzenia zakłócenia porządku i łamania regulaminu, do wezwania osoby winnej takich czynów do opuszczenia terenu Imprezy.

 

 1. Osoby uczestniczące w pikniku wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie ich wizerunku w  ewentualnych  materiałach  zdjęciowych,  filmowych,  radiowych, publikacjach promocyjnych realizowanych przez Organizatora.

 

 1. Za bezpieczeństwo osób nieletnich uczestniczących w pikniku odpowiadają rodzicie bądź opiekunowie prawni.

 

 1. Do prowadzenia działalności handlowej na terenie pikniku są uprawione jedynie              osoby posiadające zgodę Organizatora. Działalność handlowa może być prowadzona jedynie w wyznaczonych przez organizatora miejscach.

Regulamin  jest  udostępniony uczestnikom pikniku  poprzez  zamieszczenie  go  na stronie internetowej  www.fundacja-aleklasa.eu

Organizator: Fundacja Ale Klasa, LIX Mistrzostwa Sportowego im.J.Kusocińskiego

Recommended Posts