„Pasja jako metoda na życie i przeżycie”?
23.03.2019 sobota 11:30 – 13:30
Warsztat dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera
prowadzony przez Marka Stankiewicza.
O czym będziemy rozmawiać:
– czym jest pasja w życiu osób z ZA?
– jaką rolę pełni pasja w życiu osób ze spektrum?
– czym różni się to od ogółu?
– jakie problemy mogą wiązać się z pasjami i ich realizacją?
– kiedy i jak reagować?
– jak pasja może budować, ale i niszczyć „piramidę potrzeb”?
– jak pomagać swoim dzieciom w rozwoju ich pasji, a przy okazji w samorealizacji, czy znalezieniu pracy w przyszłości ?

Recommended Posts