Martyna Polkowska 

przedstawi temat

„Aspekty formalno-prawne organizacji nauczania dla dziecka z Zespołem Aspergera, z punktu widzenia kuratorium oświaty”, czyli w jaki sposób prawo wychodzi naprzeciw niepełnosprawnym uczniom, rodzicom i pedagogom?

Temat niezwykle ważny, gdyż wielu rodziców dzieci z ZA, gdy dialog ze szkołą wydaje się być już niemożliwy, często szuka wsparcia właśnie w kuratorium.

Martyna Polkowska – wizytator w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, delegatura w Łomży, wcześniej konsultant w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, nauczyciel języka angielskiego w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Łomży.
A przede wszystkim mama syna (lat 9) z nadpobudliwością ruchową i pewnymi cechami z pogranicza autyzmu.
Napiętnowana przez rodziców w przedszkolu jako matka tego ”łobuza”.
W szkole walcząca o respektowanie zaleceń poradni.
Mająca na sercu dobry start dzieci ze specjalnymi i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

Recommended Posts