Fundacja EduMind-Uważność w edukacji

„Trening uważności (ang. mindfulness) jako wsparcie dla rodziców, edukatorów i dzieci – Fundacja EduMind by Smartt – Uważność w edukacji”

Dzieci z Zespołem Aspergera, ich rodzice i edukatorzy są narażeni na szczególny rodzaj stresu spowodowany nagłymi i nieprzewidywalnymi reakcjami dziecka na zmienność otoczenia.
Trudności związane z adaptacją dzieci do ciągle zmieniającego się środowiska powodują codzienny, powtarzalny stres. Jak pokazują badania opiekunowie i edukatorzy dzieci z ZA wykazują znacznie podwyższony poziom stresu w porównaniu z rodzicami dzieci rozwijających się przeciętnie jak i w porównaniu z rodzicami dzieci z innymi zaburzeniami rozwojowymi.
W efekcie może to prowadzić do pogorszenia zdrowia psychicznego rodzica oraz zwrotnie podwyższać stres dzieci.
Obserwowane na całym świecie zainteresowanie treningami mindfulness w ochronie zdrowia i edukacji to próba szukania skutecznych narzędzi profilaktyki zdrowia psychicznego dorosłych i dzieci.
Wyniki wielu badań potwierdzają, że treningi mindfulness wzmacniają odporność fizyczną i psychiczną, uczą technik redukowania codziennego stresu oraz pozytywnie wpływają na autoregulację emocji i relacje z otoczeniem.

Weronika Chmielewska
• Pasjonatka Mindfulness;
• Po kursach w Mindful Schools (USA), nieustannie praktykująca w życiu, szczególnie w macierzyństwie AS’a
• Broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny, prokurent PWS Konstanta S.A
• Członek zarządu Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych
• Prezes Zarządu Fundacji EduMind by Smartt
• Z wykształcenia ekonomistka

Magdalena Kulińska
• Absolwentka Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii;
• Nauczyciel programu MBSR certyfikowany przez niemiecki Institute for Mindfulness Based Approaches;
• Ukończyła kurs w Mindful Schools (USA) i szereg innych szkoleń z zakresu mindfulness
• Członek Zarządu Fundacji EduMind by Smartt by Smartt
• Z wykształcenia psycholog

Ewa Orłowska
• Edukator i trener;
• Nauczyciel programu MBSR certyfikowany przez niemiecki Institute for Mindfulness Based Approaches;
• Nauczyciel brytyjskich programów: Mindfulness in education .b dla młodzieży;
• Nauczyciel w Mindfulness Association Polska (MBLC);
• Certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy;
• Członek Zarządu Fundacji EduMind by Smartt by Smartt
• Z wykształcenia germanistka

Recommended Posts