Joanna Ławicka

Bardzo się cieszymy, ponieważ tym razem „łączymy nasze moce” z
Joanną Ławicką z Fundacji Prodeste.
Cieszymy się również dlatego, ponieważ widać, że nasza konferencja jednoczy osoby z różnych środowisk związanych z ASD – fundacje, rodziców, specjalistów i samych Asów. Jest to bardzo ważne!
Joanna poruszy niezwykle ważny i trudny temat:

„PRZEMOC I PRZEŚLADOWANIE. JAK WSPIERAĆ DZIECKO W SYTUACJACH KRYTYCZNYCH”

Pedagog specjalny, doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki.
Prezes zarządu Fundacji Prodeste od 2013 r.
Autorka popularnej książki „Nie jestem kosmitą. Mam zespół Aspergera”.
W organizacji działa od początku jej istnienia.
Niełatwa we współpracy, ciągle poszukuje nowych pomysłów i rozwiązań.
Do swoich zadań podchodzi z prawdziwie morderczą wytrwałością.
Wymagająca – przede wszystkim od siebie.
Ukończyła Uniwersytet Adama Mickiewicza na kierunku Pedagogika Specjalna w Poznaniu oraz studia doktoranckie na wydziale Historyczno – Pedagogicznym w Opolu. Uczestniczyła w licznych szkoleniach, kursach, konferencjach naukowych.
W roku 2016 reprezentuje Fundację na XI Autism-Europe Congress w Edynburgu.

Aktywna na polu zawodowym, w Fundacji koordynuje liczne projekty, prowadzi zajęcia warsztatowe dla osób z ASD oraz pracuje jako terapeuta na turnusach i koloniach. Prywatnie – człowiek z pasją, działa na rzecz rozwoju turystyki i kultury, wychowuje trzy córki.

Kowalik J. (2004) „Terapeutyczna rozmowa”: Autyzm nr 2/2004
Ławicka J. (2007) „Koncepcja diagnozy rozwojowej w terapii dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju”: „Szkoła Specjalna” nr 5 (242) 2007
Ławicka J. (2008) „Profil Wczesnych Kompetencji Komunikacyjnych”: “Nasze Forum” nr 1-2 (2008)
Ławicka J. (2009) „Przetwarzanie bodźców płynących z wybranych kanałów sensorycznych. Nieprawidłowości istotne dla procesów uczenia się”: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego
Ławicka J. (2010) „Terapeutyczne aspekty pogłębionych badań etiologicznych w diagnostyce zaburzeń ze spektrum autyzmu” w: Człowiek i autyzm” Red. J. Kocki, A. Kiciński. Lublin: Polihymnia 2010
Ławicka J., Maciej Krzywda-Pogorzelski (2011) „Trening matematyczny. Pokonaj dyskalkulię”. PWN, Poznań
Ławicka J., Maciej Krzywda-Pogorzelski (2011) „Eduterapeutica dyskalkulia”. PWN, Poznań
Ławicka J., Maciej Krzywda-Pogorzelski (2012) „Eduterapeutica Gimnazjum”. PWN, Poznań
Ławicka J. (2015) “Zastosowanie AAC w kształtowaniu samoświadomości osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu” w: B. Kaczmarek “Autyzm i AAC”
Ławicka J. (2016) „Nie jestem kosmitą. Mam zespół Aspergera”. Seven Heroes, Wrocław

Recommended Posts