Leszek Kołodziejczyk
poprowadzi aż dwa niezwykle ważne dla rodziców dzieci z ZA tematy, a mianowicie „Aspekty formalno-prawne w szkole, czyli jak jest i jak być powinno”
oraz
„Szkoła idzie do sądu – jak walczyć o dobro dziecka mając wszystkich przeciwko sobie?”

Leszek Kołodziejczyk – prezes zarządu Fundacji Mierz Wyżej zajmującej się m.in. edukacją włączającą (edukacja uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych) oraz prawami osób z niepełnosprawnością.
Obsługuje ogólnopolską infolinię „Prawa ucznia niepełnosprawnego w systemie oświaty”.
Uczestnik postępowań sądowych w sprawach rodzinnych kierowanych przez szkoły o demoralizację uczniów z zespołem Aspergera.
Pomaga w odwołaniach od orzeczeń o niepełnosprawności w sprawach tzw. pkt. 7.
Czynny uczestnik wielu konferencji poświęconych autyzmowi i zespołowi Aspergera.
Autor „Koncepcji edukacji uczniów z niepełnosprawnością”.
Uczestnik konsultacji społecznych przepisów dotyczących edukacji uczniów niepełnosprawnych.

Recommended Posts